Ogólna polityka ochrony prywatności

Arla Foods zdaje sobie sprawę z tego jak istotne znaczenie ma dla Państwa sposób wykorzystywania i przetwarzania informacji dotyczących Państwa i w związku z tym dba o należyte bezpieczeństwo, wszelkich uzyskanych od Państwa informacji.

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa kroki, jakie podejmujemy w celu zapewnienia, aby wszelkie informacje nam dostarczone były bezpieczne, utrzymane w tajemnicy i wykorzystane jedynie dla celów, w których zostały podane.

Dane osobowe

Jedynymi danymi osobowymi, które gromadzimy są informacje, jakie nam Państwo sami dostarczają, rejestrując się u nas, lub komunikując się z nami za pomocą strony internetowej. Na każdą prośbę dostarczymy wszelkie informacje dotyczące Państwa, będące w naszym posiadaniu.

Nasza strona internetowa nie przechowuje ani nie zapisuje automatycznie danych osobowych, za wyjątkiem logów systemowych, w tym adresu IP (Internet Protocol) użytkownika, który jest automatycznie rozpoznawany przez serwer sieciowy, który następnie dostarcza strony internetowe do komputera użytkownika. Jeżeli masz połączenie z Internetem, będziesz posiadał adres IP, który może wyglądać np. w taki sposób: 197.188.58.9.

Niniejsza strona internetowa korzysta z cookies w celu gromadzenia informacji technicznych o charakterze nie osobowym dla celów statystycznych, na podstawie których nie mogą Państwo zostać zidentyfikowani, a które są wymagane jedynie do zarządzania systemem. Cookie jest informacją dostarczaną do wyszukiwarki przez serwer sieciowy. Jest ona używana, na przykład, do identyfikacji komputera użytkownika w celu rejestracji charakteru wizyt na stronie internetowej. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, poprzez dokonanie stosownych zmian w ustawieniach używanej wyszukiwarki. Opcja „Pomoc” na pasku zadań w większości wyszukiwarek dostarczy szczegółowych informacji w tym zakresie.

Cele wykorzystywania danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, jakie nam Państwo dostarczą, mogą zostać użyte jedynie dla następujących celów:

  • dostarczania Państwu zamówionych informacji, produktów lub usług;
  • zapoznania Państwa z produktami lub usługami grupy Arla Foods, którymi mogą być Państwo zainteresowani, lub dla innych celów marketingowych;
  • dla użytku wewnętrznego;
  • udoskonalenia zawartości strony internetowej;
  • dostosowania zawartości i/lub układu strony internetowej do potrzeb indywidualnych użytkowników;
  • powiadomienia użytkowników o uaktualnieniach strony internetowej;
  • zestawienia i ujawniania statystyk o użytkownikach i ich preferencjach. Należy wskazać, iż te statystyki są anonimowe i nie identyfikują indywidualnych użytkowników. Informacje statystyczne niezawierające danych osobowych mogą być udostępniane osobom trzecim dla celów marketingowych;
  • dla wszelkich innych celów, które są określone w stosownych zasadach i warunkach na stronie internetowej, na przykład w zasadach i warunkach promocji lub konkursów, w których biorą Państwo udział za pomocą strony internetowej.

Udostępnienie danych osobowych

Z wyjątkiem sytuacji określonych w powyższej sekcji, nie udostępnimy żadnych informacji dotyczących Państwa osobom trzecim, innym niż członkowie grupy Arla Foods, bez Państwa zgody. Udzielenie takiej zgody rozumiane będzie w sytuacjach określonych poniżej.

Chcielibyśmy kontaktować się z Państwem w szczególności w celu przekazania informacji o innych usługach, produktach, udogodnieniach jakie świadczymy my i inne wybrane firmy, które naszym zdaniem, mogłyby Państwa zainteresować lub przynieść korzyści, lub też w celu uzyskania Państwa opinii w prowadzonych badaniach rynkowych.

Aby to było możliwe, prosimy zaznaczyć, iż niniejszym wyrażasz na to zgodę: 

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane wybranym firmom (w tym także spoza Europy) w celu umożliwienia im przesyłania Państwu informacji na temat ich ofert, usług, produktów i udogodnień, które mogą ich zdaniem być dla Państwa korzystne, lub też w celu uzyskania Państwa opinii w prowadzonych badaniach rynkowych.

Aby to było możliwe, prosimy zaznaczyć, iż niniejszym wyrażasz na to zgodę: _

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Jeśli zdecydujemy się wprowadzić zmiany do naszej polityki ochrony prywatności umieścimy je w tym miejscu. Jednakże, w przypadku zmian, co do sposobu używania Państwa danych osobowych, zanim tego dokonamy, zwrócimy się do Państwa z prośbą o zgodę.