Betingelse for bruk

Alminnelige betingelser for bruk av Arla Foods' hjemmesider.

Denne hjemmesiden stilles til rådighet av Arla Foods amba. Hvis du har kommentarer eller spørsmål, vennligst henvend deg til forbruker@arlafoods.com, eller skriv et brev til Arla Foods AS, PB. 49 Lindeberg Gård, 1007 Oslo.

Du er velkommen til å benytte deg av www.arla.no. Betingelsene – som endres fra tid til annen av Arla Foods – gjelder for enhver bruk du gjør på denne hjemmesiden. Vennligst les vilkårene nøye. Betingelsene vedrørende dine rettigheter og plikter når du bruker nettstedet, inkluderer viktige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke godtar vilkårene, ber vi deg om å ikke bruke nettsiden

Innhold

Arla Foods arbeider for å sikre at innholdet på nettstedet til enhver tid er korrekt og oppdatert. Arla Foods har muligheten til å endre innholdet på nettstedet, inkludert å fjerne deler av innholdet, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel. Arla Foods garanterer ikke at informasjonen gitt på nettstedet er presis eller fullstendig.

Ansvarsbegrensning

Innholdet på dette nettstedet og alt materiale på nettstedet stilles til rådighet, og er uten underforståtte eller uttrykke garantier, herunder at produkter og annet materiale fra området er egnet for et bestemt formål eller ikke utgjør en krenkelse av tredjepartens rettigheter. Arla Foods fraskriver seg ethvert ansvar for skader, inkludert både mennesker og skade på eiendom, som skyldes bruk av hjemmesiden eller produktene og materialer som er beskrevet på nettstedet. All bruk av dette nettstedet er på egen risiko. 

Informasjon på nettstedet om næringsinnholdet eller helsemessige forhold knyttet til produkter, eller som er knyttet til andre medisinske felt, bør vurderes som svært generell informasjon som ikke kan erstatte profesjonell medisinsk hjelp. Du oppfordres til å diskutere konkrete spørsmål med legen din. Hvis du velger å stole på informasjonen fra nettsiden, gjør du det på egen risiko, og Arla Foods kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader, inkludert personskade som resultat.

Arla arbeider for å sikre at nettstedet fungerer til enhver tid, men Arla Foods garanterer ikke at tilkoblingen til denne nettsiden ikke vil bli avbrutt, at det vil være trygt og uten feil, eller at det vil ikke bli funnet virus eller andre feil på serveren.

Du må ta dine egne forholdsregler for å sikre deg mot tap eller skade. Dette inkluderer bl.a.installering av nødvendige program, for å beskytte mot virus og oppdaterte kopier av alle data.

Opphavsrett

Alle varemerker og logoer på dette nettstedet tilhører Arla Foods eller Arla Foods har fått tillatelse til å bruke varemerket / logo på siden.

Hvis du ønsker tillatelse til å bruke noen av de varemerkene eller annet materiale på nettstedet, kan du kontakte oss på trademarks@arlafoods.com. Alle varemerker og logoer på dette nettstedet tilhører Arla Foods, eller Arla Foods har fått tillatelse til å bruke varemerket / logo på siden.

Bildedatabase

På hjemmesiden er det mulighet for å benytte bilder fra Arla Foods' bildedatabase i et nærmere begrenset omfang.

Hvis du ønsker å bruke bilder fra bildedatabasen, må du godta Arla Foods 'vilkår for bruk av bildedatabasen. All bruk av bilder fra bildedatabasen er under Arla Foods 'vilkår for bruk av databasen, som er akseptert ved innlogging.

Linker til andre hjemmesider

Arla Foods bruker linker til andre nettsteder. Arla Foods foretar ingen kontroll av slike eksterne nettsteder, og Arla Foods påtar seg ikke noe ansvar for slike nettsteder eller innhold. Linker til andre nettsteder innebærer ikke at Arla Foods støtter eller anbefaler disse. Arla Foods forbeholder seg retten til å slette linker til andre nettsteder.

 

 

Dragbutton arrows Created with Sketch. globe-white logo-invertedlogo-new UI Icons UI Icons Campaign Landing Page Clip 2 Created with Sketch. UI Icons