Specifieke Voorwaarden voor Apetina Terugbetaalactie

“Terugbetaalacties” op verschillende merken worden georganiseerd door Arla Foods BV, Gildenstraat 30, 3861RG Nijkerk zijn (hieronder genoemd als “Arla Foods”). ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform Tikkie om deze Terugbetaalacties uit te voeren.

Desbetreffende producten, specifieke voordelen en geldigheidsdata van de actie zullen worden vermeld op communicatiematerialen van Arla Foods als ook op het digitale platform, in het laatste geval door verwijzing (oftewel een directe link) naar de actievoorwaarden van Arla Foods.

Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan deze die hier wordt beschreven. Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van die specifieke voorwaarden, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Arla Foods heeft het recht om het verloop van deze actie gedurende de actieperiode aan te passen.

Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan; elke persoon die minstens 14 jaar oud is, een Nederlandse bankrekening heeft en een Nederlands telefoonnummer heeft. 

De Terugbetaal Actie “Apetina ” is geldig bij aankoop van een Apetina variant naar keuze gekocht in een filiaal van de supermarktketen PLUS of DEEN en loopt van 17 juni t/m 12 juli 2020. Bij aankoop van één van deze verpakkingen zal de consument die een geldige aanvraag van terugbetaling invoert, het bedrag van 1 EURO vergoed krijgen.

Per actie zal er 1 terugbetaling aangeboden worden per persoon voor het bedrag van 1 EUR voor de hele duur van de actie. Acties zijn nooit cumuleerbaar.

Om op een geldige manier deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer de volgende procedure opvolgen: hij moet de aan de specifieke actie onderhevig zijnde producten aankopen. De deelnemer scant de QR-code van de campagne en wordt dan verwezen naar Tikkie waar hij de nodige stappen moet opvolgen, namelijk akkoord gaan met de voorwaarden en de kassabon scannen.

Na het controleren van de kassabon krijgt de deelnemer direct een bevestiging in de app. De terugbetaling zal binnen 1 dag op de bankrekening van de deelnemer gestort worden.

Wij behouden het recht om de terugbetaling te weigeren.

In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. Voor de privacyverklaring van Tikkie kun je de volgende website bezoeken: https://www.tikkie.me/privacyverklaring

Arla Foods verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van de actie.

De deelnames van een of meerdere deelnemer(s) kunnen worden opgeschort en geannuleerd, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze waaronder begrepen kan worden, zonder zich te beperken tot: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts.

Noch Arla Foods of ABN AMRO kunnen aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de actie zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

Noch Arla Foods of ABN AMRO  kunnen aansprakelijk worden gesteld voor: 

  • Ongevallen, laattijdige terugbetalingen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie of de terugbetaling onder welke vorm dan ook. 
  • Een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting; 
  • Drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.


Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

Deze actie is onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht, zonder verwijzing naar de keuze van wettelijke bepalingen. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zwolle.

Dragbutton arrows Created with Sketch. globe-white logo-invertedlogo-new UI Icons UI Icons Campaign Landing Page Clip 2 Created with Sketch. UI Icons